ร้าน ไอที-ซาวด์อัพ (IT-SOUNDUP) โทร :089-214-7352,EMAIL :info@itsoundup.com,LINE ID : isoundup

จอรับภาพโปรเจคเตอร์ : Tripod Screen 100

จอแขวนมือดึง
Wall Screen สัดส่วน 1:1
จอแขวนมือดึง
Wall Screen สัดส่วน 4:3
จอแขวนมือดึง
Wall Screen สัดส่วน 16:9
จอมอเตอร์ไฟฟ้า
Motor Screen สัดส่วน 1:1
จอมอเตอร์ไฟฟ้า
Motor Screen สัดส่วน 4:3
จอมอเตอร์ไฟฟ้า
Motor Screen สัดส่วน 16:9
จอขาตั้ง
Tripod Screen สัดส่วน 1:1
จอขาตั้ง
Tripod Screen สัดส่วน 4:3
จอขาตั้ง (Tripod Screen)  100 นิ้ว สัดส่วน 4 ต่อ 3
  • จอขาตั้ง (Tripod Screen) 100 นิ้ว สัดส่วน 4 ต่อ 3
  • จอรับภาพโปรเจคเตอร์ แบบจอขาตั้ง (Tripod Screen) 100 นิ้ว 60x80 นิ้ว สัดส่วน 4ต่อ3
  • รายละเอียด จอรับภาพโปรเจคเตอร์ Tripod Screen 100 นิ้ว
  • จอขาตั้ง (Tripod Screen) 100 นิ้ว
  • ขนาดจอ 100 นิ้ว (60x80 นิ้ว)
  • ราคา 4,700 บาท / ชุด
  •  หยิบใส่ตะกร้า หยิบใส่ตะกร้า